62,64 ซอยลาดพร้าว 122 แยก 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง,
กรุงเทพมหานคร 10310