นโยบาย Cookie

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.scomadithailand.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาต ให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้ Cookie คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ (Text File) ขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของ Cookie

เราใช้ Cookie เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงศ์ทางการตลาด

ประเภทและการทำงานของ Cookies ที่เราใช้

  1. Cookies ประเภทจำเป็นถาวร คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราและภายใต้ข้อกำหนดของเรากับท่าน ตัวอย่างเช่นคุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา
  2. Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  3. Cookies ประเภทฟังก์ชัน คุกกี้เพื่อจดจำท่านเวลาที่ท่านกลับมายังเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราจดจำการตั้งค่าของท่านเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราและทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่างเช่นการเลือกภาษา หรือภูมิภาค)
  4. Cookies เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
  5. Google Tag Manager เพื่อใช้สำหรับการวัดจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ ดูพฤติกรรมผู้เยี่ยมชมของเว็บไซต์ และวิเคราห์เกี่ยวกับโฆษณาเพื่อตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้ง ตั้งค่าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  6. Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics เพื่อติดตามการโต้ตอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่านรวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต

การจัดการคุกกี้ทำอย่างไร ?

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ www.scomadithailand.com ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB