การรับประกันทั่วโลก

สกู๊ตเตอร์ทุกคันได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเต็มรูปแบบจากผู้ผลิต ดังรายละเอียดในสมุดคู่มือใช้งานที่มาพร้อมกับสกู๊ตเตอร์สโกมาดิแต่ละรุ่น.