สโกมาดิพร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสความเท่ห์

และคลาสสิกได้อย่างลงตัว

จิบกาแฟชิลๆ ชมรถสโกไปพลางๆ

ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 26 มิ.ย. 66

THE COFFEE CLUB ท่ามหาราช